Voorwaarden

 
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.  
DOWNLOAD

Conditions

All our quotations, all orders placed with us and all contracts concluded with us, are subject to the METAALUNIE CONDITIONS. These conditions are filed with the registrar of the District Court of Rotterdam.   
DOWNLOAD

Bedingungen

Für alle unsere Angebote, für alle uns erteilten Aufträge und für alle mit uns abgeschlossenen Verträge kommen die METAALUNIE-BEDINGUNGEN zur Anwendung. Diese Bedingungen sind deponiert worden bei der Geschäftsstelle des Landgerichts in Rotterdam.   
DOWNLOAD