Engineering

 

Abresch beschikt over een eigen vakbekwame engineeringsafdeling welke zorgdraagt voor de ontwikkeling c.q. het ontwerp van de transport- en handlingsystemen om zodoende uw ideeën vorm te geven.

 

Pro-actief en flexibel

Een voordeel hierbij is dat reeds in een vroeg stadium kan worden meegedacht met de opdrachtgever en dat deze gedurende de procedure voortdurend op de hoogte wordt gehouden, hetgeen een grote mate van flexibiliteit waarborgt. Via ontwerpschetsen en globale berekeningen komt een eerste oplossing in beeld welke in samenspraak met de opdrachtgever vervolgens wordt uitgewerkt tot de benodigde gedetailleerde constructietekeningen.  Deze vormen uiteindelijk de basis voor de realisering van het klantspecifieke systeem of apparaat.  Vanzelfsprekend wordt hierbij zorgvuldig rekening gehouden met de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Up-to-date

Onze afdeling engineering werkt met 2D en 3D CAD-systemen (AutoCAD en INVENTOR), is bekend met de nieuwste technische inzichten en is volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op ons vakgebied.