ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten van en aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

 

U kunt de voorwaarden hieronder downloaden of inzien.

 

Metaalunievoorwaarden
PDF – 151,7 KB